Ajankohtaista

Asiakaspalautejärjestelmä

01.07.2011
Kuntalaisten palautetta toivotaan.

MEDIATIEDOTE 16.12.2010
Julkaisuvapaa

Sulkavan kunnassa otetaan talven aikana käyttöön systemaattinen asiakaspalautejärjestelmä, jolla edesautetaan kuntalaisten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan palveluihin. Palautteen tarkoituksena on selvittää ensisijassa palvelujen vastaavuutta tarpeeseen.

Kysely toteutetaan sekä internetissä että paperiversiona. Kunnan kaikki yksiköt sekä Sulkavan Palvelut Oy ovat mukana järjestelmässä. Palautetta tullaan keräämään jatkuvasti, ensimmäinen analyysi tuloksista tehdään tammikuun lopulla.

Palautejärjestelmä on jo käytössä kunnantalon tiloissa, eri yksiköt sekä internet-järjestelmä otetaan käyttöön viimeistään alkuvuodesta. Palautekyselyä on valmisteltu kesäkuusta alkaen, ja sitä ovat olleet kehittämässä kunnan työntekijäjärjestöjen sekä työnantajan edustajat.

Sulkavan kunta

Lisätietoja:

Jussi Stoor
Hallintojohtaja
044 417 5202