Ajankohtaista

Rakennusjärjestysluonnos

06.03.2018
nähtävillä
KUULUTUS SULKAVAN RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA (MRL 62 §, MRA 30 §)

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ilmoitetaan rakennusjärjestysluonnoksen nähtäville asettamisesta:

Sulkavan kunnan rakennusjärjestysluonnos

Rakennusjärjestysluonnos on julkisesti nähtävillä 8.3.- 9.4.2018 välisen ajan Sulkavan kunnanviraston ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla www.sulkava.fi.

Osallisia rakennusjärjestysluonnokseen ovat kunnassa asuvat ja työskentelevät henkilöt, kunnan ja sen lähialueen maanomistajat, aluetta virkistykseen käyttävät henkilöt ja kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat. Osalliset voivat osallistua rakennusjärjestyksen valmisteluun kertomalla mielipiteensä rakennusjärjestysluonnoksesta. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava ennen nähtäväoloajan päättymistä osoitteella: Sulkavan kunnanhallitus, Kauppatie 1, PL 25, 58700 Sulkava.

Lisätietoja asemakaavamuutoksesta antaa ympäristöpäällikkö Heikki Virta, puh. 044 417 5230, heikki.virta(a)sulkava.fi.

Sulkavalla 8.3.2018                              SULKAVAN KUNNANHALLITUS

Rakennusjärjestysluonnos on luettavissa täällä pdf-tiedostona.