Ajankohtaista

Ympäristölupa ja maa-aineslupa

26.02.2018
päätös
JULKIPANOILMOITUS

Rantasalmen ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) antaa alla mainitusta ympäristöluvasta ja maa-ainesluvasta (lupien yhteiskäsittely) päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan valitukseen oikeutettujen tietoon.

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ: 27.2.2018

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Sulkavan kunnanviraston rakennusvalvontatoimistossa, osoite Kauppatie 1, 58700 Sulkava. Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825, sposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi (lomalla 28.2.-2.3.2018). Muutoksenhakuaika on 30 päivää. Muutoksenhaun viimeinen päivä on 29.3.2018.

HAKIJA: Veljekset Kontinen Oy, Sulkava

KYLÄ, TILA: Sulkava, Avolouhos 1:156 ja Kalliomäki 5:162-tilat Iijärven ja Sulkavantien välissä.

LUPA: Maa-aineslupa ja ympäristölupa kalliokiven louhimiselle ja murskaamiselle sekä kiviaineisen jätemateriaalin varastoinnille ja käsittelylle: toiminnan jatkaminen aiempaan malliin.

TOIMINNASTA JA LUPAMÄÄRÄYKSISTÄ

Ottamismäärä on 98 000 kiintokuutiometriä. Lupa-aika on 10 vuotta. Louhintaa ja murskausta ei tehdä kesäaikana aikavälillä 1.6.-15.8.

Myös arkipyhinä ja viikonloppuisin ei toimintaa lukuun ottamatta kivijalostekuljetuksia erityissyistä lauantaina.

SULKAVAN KUNTA