Ajankohtaista

Julkipanoilmoitus

05.02.2018
Melu- ja tärinäilmoitusta koskeva päätös
JULKIPANOILMOITUS

Alla mainittu, ympäristösihteerin melu- ja tärinäilmoitusta koskeva päätös nro 4/2018 annetaan oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan valitukseen oikeutettujen tietoon.

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ: 6.2.2018

Lupapäätös on nähtävänä Sulkavan kunnanviraston rakennusvalvontatoimistossa, osoitteessa Kauppatie 1, 58700 Sulkava. Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825. Sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi

Muutoksenhakuaika on 30 päivää. Muutoksenhaun viimeinen päivä on 8.3.2018.

Hakija, ilmoittaja: Graniittirakennus Kallio Oy.

Kylä, tila, nro/paikka: Sulkava, Vekaransalmen sillan rakennustyömaa.

Lupa/Aihe: Sillan rakentamiseen liittyvät louhinta-,  paalutus- ym. työt aikavälillä 7.2.-30.11.2018. Pääosa louhintatöistä saadaan tehtyä helmi-maaliskuun aikana. Työskentelyaika arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-20.

SULKAVAN KUNTA