Ajankohtaista

Maa-aineslain mukainen lupa

21.12.2017
päätös
JULKIPANOILMOITUS

Ympäristösihteeri on tehnyt alla mainitusta maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien muutoksenhakuun oikeutettujen tietoon.

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ: 22.12.2017

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Sulkavan kunnanvirastolla (Kauppatie 1, 58700 Sulkava)  rakennusvalvontatoimistossa. Lisätietoja ymp.sihteeri, puh. 040 5083 825.

Muutoksenhakuaika on 30 päivää.  Muutoksenhaun viimeinen päivä on 22.1.2018, mihin saakka tämä kuulutus pidetään ilmoitustaululla.

Hakija: Veljekset Kontinen Oy

Ottoalue/Alue, jota toimenpide koskee rn:o/osoite: Sulkava, Väätälänmäki, Murskekallio 4:53-tila Pieksänlahdessa Heikkurilantien ja Pulkkilantien välissä.

Toimenpiteen laatu: Kalliokiviaineksen ottamisen jatkaminen vanhalla ottoalueella. Määrä 40 000 kiintokuutiometriä ja lupa-aika 10 vuotta.

SULKAVAN KUNTA