Ajankohtaista

Ympäristö- ja maa-aineslupa

19.12.2017
Päätös
JULKIPANOILMOITUS

Rantasalmen ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) antaa alla mainitusta ympäristöluvasta ja maa-ainesluvasta (lupien yhteiskäsittely) päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan valitukseen oikeutettujen tietoon.

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ: 19.12.2017

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Sulkavan kunnanviraston rakennusvalvontatoimistossa, osoite Kauppatie 1, 58700 Sulkava. Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825, sposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi (lomalla 27.-29.12.). Muutoksenhakuaika on 30 päivää. Muutoksenhaun viimeinen päivä on 18.1.2018.

HAKIJA

Veljekset Kontinen Oy, Sulkava

KYLÄ, TILA

Sulkava, Kaartila, Peltolahti 3:44-tila Vekarantien varrella lähellä Vekaransalmea.

LUPA

Maa-aineslupa ja ympäristölupa kalliokiven louhimiselle ja murskaamiselle sekä siirrettävälle betoniasemalle.

TOIMINNASTA JA LUPAMÄÄRÄYKSISTÄ

Ottamismäärä on 90 000 kiintokuutiometriä. Lupa-aika on 3 vuotta, minkä kuluessa tehdään myös loppumaisemointi. Louhintaa ja murskausta ei tehdä kesäaikana aikavälillä 1.6.-15.8.

Tuotannon täystehon (rikotus, murskaus, kiviaineksen siirto ja lastaus samaan aikaan) maksimityöaika päivisin 8 tuntia. Meluvallien rakentamisvelvoite naapureiden suuntaan. Arkipyhinä ja viikonloppuisin ei toimintaa lukuun ottamatta kivijalostekuljetuksia erityissyistä lauantaina.

SULKAVAN KUNTA