Ajankohtaista

Melu- ja tärinäilmoitus

14.12.2017
Päätös

JULKIPANOILMOITUS

Alla mainittu, ympäristösihteerin melu- ja tärinäilmoitusta koskeva päätös nro 25/2017 annetaan oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan valitukseen oikeutettujen tietoon.

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ: 15.12.2017

Lupapäätös on nähtävänä Sulkavan kunnanviraston rakennusvalvontatoimistossa, osoitteessa Kauppatie 1, 58700 Sulkava. Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825. Sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi

Muutoksenhakuaika on 30 päivää. Muutoksenhaun viimeinen päivä on 15.1.2018.

Hakija, ilmoittaja: Veljekset Kontinen Oy

Kylä, tila, nro/paikka: Sulkavan kylä, Sorahauta- ja Sorakumpu-tilojen maa-ainesalueet Iijärven ja Umpilammen välisellä alueella.

Lupa/Aihe: Soranmurskaaminen vuoden 2017 lopun ja 31.1.2018 välillä. Varsinaisen työskentelyn kestoaika arviolta reilun kuukauden ajan. Viikoittaiset työajat ma-pe klo 7-20 ja lauantai klo 7-17. Joulun ja uudenvuoden ajalla toimintarajoituksia.

SULKAVAN KUNTA