Ajankohtaista

Kotikuntastipendi 2017

11.09.2017
Sulkavan kunta julistaa haettavaksi vuoden 2017 kotikuntastipendin.

Sulkavan kunta julistaa haettavaksi vuoden 2017 kotikuntastipendin, enintään 300 e, sulkavalaisille, jotka opiskelevat yliopistossa, korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa, lukiossa, ammattikoulussa tai niitä vastaavassa oppilaitoksessa vähintään 75 km:n päässä kotiosoitteesta.

Hakijan on oltava joulukuun viimeisestä päivästä 2017 alkaen kirjoilla Sulkavan kunnassa ja alle 30-vuotias. Kunta tarkistaa tiedot suoraan väestörekisteristä.

Opiskelun on oltava päätoimista. Päätoimiseksi ei katsota opiskelua, jos opinnot suoritetaan etä- tai monimuoto-opiskeluna siten, että säännöllistä kontaktiohjausta tai opetusta on vähemmän kuin yhdenjaksoinen viikko kalenterikuukaudessa.

Hakemuksen liitteeksi tulee liittää oppilaitoksen todistus läsnäolosta.

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 22.1.2018 sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(a)sulkava.fi tai postitse os. Sulkavan kunta, PL 25, 58701 Sulkava. Hakulomakkeen saa Sulkavan kunnan kotisivuilta internetistä tai kunnan neuvonnasta.

Stipendiä varten on varattu määräraha kunnan talousarvioon ja se jaetaan hakijoiden kesken, siten ettei määräraha ylity. Kunta varaa mahdollisuuden stipendin summan tarkistamiseen, mikäli hakijoita on enemmän kuin talousarvion määrärahavaraus.

11.9.2017                                                                                             Sulkavan kunnanhallitus

 

LIITTEET:

Kotikuntastipendihakemus (word)
Kotikuntastipendihakemus (pdf)