Saimaa Geopark

Saimaa Geopark ry on perustettu syksyllä 2016 yhdeksän kunnan toimesta: Mikkeli, Juva, Sulkava, Puumala, Imatra, Lappeenranta, Savitaipale, Taipalsaari ja Ruokolahti. Lisäksi Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan liitot, Etelä-Savon virkistysalueyhdistys, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sekä GTK ovat myöskin jäseninä.

Yhdistys kehittää Saimaa Geoparkin toimintaa ja hakee sille Unesco Global Geopark verkoston statusta ja huolehtii sen ylläpidosta (hakemus jätetty marraskuussa 2017).

Geoparkin tehtävänä on:
- vaalia geopark alueen ainutlaatuista geologiaa, luontoa ja kulttuuria sekä tuoda esiin Saimaa geoparkia paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
- luoda alueen yrityksille uusia toimintaedellytyksiä ja vahvistaa matkailuelinkeinoa ja sen työllisyyttä
- vahvistaa alueen asukkaiden kotiseudun tuntemusta, arvostusta, identiteettiä ja elinvoimaa

Saimaa Geopark kertoo Saimaan järviluonnon tarinan.
Saimaan ikivanha kallioperusta sai alkunsa muinaismeren pohjalla noin 1900 miljoonaa vuotta sitten. Kallioperä muovautui aikojen kuluessa ja muinaismeren väistyessä Saimaalle kohosi korkea vuoristo. Kivimassat kiteytyivät sen uumenissa gneisseiksi ja graniiteiksi ja vuoristo kului pois. Vuoriston pohja näkyy mosaiikkisena maisemana, jota vesi sekä kallio- ja maa-alueet täplittävät vuorotellen.

Viimeisin jääkausi muokkasi Saimaan maiseman nykyiselleen. Sen jälkiä ovat mahtavat, avaruuteenkin näkyvyät reunamuodostumat, Salpausselät.
Jääkauden perintönä Saimaan järviluonnon kehtitykseen on vaikuttanut epätasainen maankohoaminen ja järvialtaiden kallistuminen kaakkoon. Sen johdosta Saimaan vedenpinnan taso ja lasku-uomien paikat ovat vaihdelleet.  Saimaaseen jäi eristyksiin harvinaisia eläimiä kuten saimaannorppa ja Saimaan järvilohi.

Ihmiset viihtyivät Saimaalla jo kivikaudella:
muistoina tuosta ajasta on muinaisrantoja niiltä ajanjaksoilta, jolloin vedenpinta oli korkeammalla. Muinaisrantojen yhteydestä on löydetty kivikautisia asuinpaikkoja ja rantakallioihin maalattuja kalliomaalauksia.

Tänä päivänä eteläinen Saimaa on arvostettu alue, jossa on puhdas luonto, elinvoimainen kulttuuri sekä monipuoliset virkistysmahdollisuudet ja paikalliset palvelut.

Vasemmalla esitelty Sulkavan Geopark -kohteet.

Esnsimmäinen Suomeen perustettu geopark on Rokualla, se on hyväksytty UNESCON suojeleman geopark verkoston jäseneksi. Rokuan geopark on myös maailman 78 geoparkeista pohjoisin.