Peruspalvelulautakunta


Peruspalvelulautakunta vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä kunnassa luoden edellytyksiä kuntalaisten ja perheiden itsenäiselle selviytymiselle ja kotona asumiselle sekä järjestää terveyttä ja elämässä pärjäämistä edistäviä palveluja alueellisesti ja yhteistoiminnallisesti.

Peruspalvelulautakunta toimii edunvalvontapalvelujen tuottajana ja järjestäjänä sekä vastaa varhaiskasvatuksen-, perusopetuksen-, lukiokoulutuksen-, vapaan sivistystyön-, kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen palveluiden järjestämisestä. Myös museoiden, kotiseutuarkiston ja laitoksen kehittämisestä päättäminen kuuluu peruspalvelulautakunnan toimenalaan.

Lautakunta myös vastaa toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteet, seuraa ja arvioi toiminnan tuloksia sekä valvoo, että kunnan sosiaali- ja sivistystoimen vastuu- ja palvelualueita sekä palveluyksiköitä johdetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Kokoukset
Peruspalvelulautakunta kokoontuu noin 7 kertaa vuodessa, keskimäärin joka kolmas keskiviikko. Kokouksia ei kuitenkaan pidetä kesäaikaan.

Peruspalvelulautakunta 2017-2021

Puheenjohtaja
Tiainen Hannamari
KESK
Leipämäentie 991 b
58700 Sulkava
Puh. 040 836 7479
hannamari.tuomi(a)saunalahti.fi
Varapuheenjohtaja Summanen kari
SDP
Alanteenkuja 2
58700 Sulkava
puh. 0400 637 046
kari.summanen(a)pp.inet.fi

Jäsenet

Lyytinen Eeva
SDP
Kuusikuja 10
58700 Sulkava
040 556 0134
Tarima Jenna
KESK, uusi
Koulutie 4
58700 Sulkava
Puh. 040 821 9488
Sähköposti: jenna.tarima(a)hotmail.com
Kämäräinen Esko
KESK
Telataipaleentie 185
58610 Telataipale
Puh. 0400 487 361
sähköposti: esko.kama(a)gmail.com
Nyman Kent
KD, uusi
Koulutie 9 as 5
58700 Sulkava
Puh. 045 189 8530
Sähköposti: KENT.N(a)suomi24.fi
Sihvola Marttiina
KOK
Kirkkotie 7a
58700 Sulkava
Puh. 050 593 9688