Päätöksenteko

Sulkavan kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto, joka valitaan kuntavaaleilla neljäksi vuodeksi.

Kunnanvaltuustossa paikat jakautuvat: Keskusta 11, SDP 6, Kokoomus 2 ja Kristillisdemokraatit 2 paikkaa.

Kunnanhallitus johtaa, valvoo ja arvioi kunnan hallintoa sekä vastaa kunnan taloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä huolehtimalla toiminnan ja talouden suunnittelusta. Kunnanhallitus myös vastaa elinkeinotoiminnan kehittämisestä.

Lautakunnat:
Kunnassa toimii tarkastuslautakunta sekä peruspalvelulautakunta.

Kunnanvaltuusto valitsee lautakuntien jäsenet toimikaudekseen.

Kunnallinen itsehallinto 150 vuotta

Kunnallinen itsehallinto täytti 150 v. 6.2.2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomalaisen kunnallisen itsehallinnon voidaan virallisesti katsoa alkaneen 6.2.1865, jolloin annettiin Suomen ensimmäinen kunnallisasetus, ”Keisarillisen majesteetin armollinen asetus kunnallishallituksesta maalla”. ​ Tällä asetuksella erotettiin kuntien hallinto seurakuntien hallinnosta ja perustettiin maalaiskunnat, joille annettiin laaja itsehallinto.

Vuoden 1865 asetuksen periaatteet ovat pysyneet kunnallishallinnon perustana 150 vuotta. Asetus sisälsi määräykset muun muassa kunnan päätöksenteon järjestämisestä ja kunnalle asetetuista tehtävistä. Myös kunnan jäsenyydestä, verotuksesta ja taloudenpidosta säädettiin jo Suomen ensimmäisessä kunnallisasetuksessa.