Ympäristönsuojelu

Ympäristönvalvonnan tehtävänä on myöntää sekä valmistella eri ympäristölakien ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat. Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti. Lakisääteisissä lupa- ja valvonta-asioissa noudatetaan tasapuolista kohtelua koko ympäristötoimen toiminta-alueella.

Ympäristölupa: Toiminnoille, joista voi aiheutua haitallisia vaikutuksia lähiympäristöön, vesistöön, maaperään tai ilmaan on oltava ympäristölupa. TAKSAT (pdf)

Maa-aineslupa: Maa-ainesten, kuten soran, hiekan, kiven ja mullan ottamiseen tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa. Maa-aineslupataksa (pdf) ja hakemus (pdf)

Rantojen ruoppaus: Vesirakennustöistä on ennakkoon tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle.

Melu- ja tärinäilmoitus: Häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus.

Lannan patterointi: Lannan patteroinnista on ennakkoon tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ympäristösihteerin lupapäätökset: Ympäristösihteeri tekee päätökset alle 20 000 m³:n maa-aineslupahakemuksista, melu- ja tärinäilmoituksista sekä hylättyjen ajoneuvojen siirroista.

Jätevesiselvitys: Jätevesiasetus määrää jätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Jätevesijärjestelmän uusiminen vaatii toimenpideluvan (rakennuslupahakemus löytyy sekä pdf- että word-muotoisena täältä). Lisätietoja jätevesien käsittelystä on Etelä-Savon alueella OmaVesi -hankkeessa. 
Myös kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on jätevesikäsittelyä koskevia ohjeita ja määräyksiä.

Vieraslajit ja niiden torjunta: Vieraslajeiksi lueteaan haitallisiksi osoittautuneet kasvi- ja eläinlajit. Tutuimpia ovat jättiputket ja jättipalsami. Kunnassa ei ole vastaanottopaikkaa ko. vieraslajien kasvijätteille. Otsikon linkki vie ympäristöhallinnon verkkopalveluun.

OMAVESI - Oikeaa tietoa maaseudun vesihuollosta

OMAVESI - Antaa oikeaa tietoa maaseudun vesihuollosta, tarjoaa puolueetonta ja ilmaista neuvontaa haja-asutusalueen vesihuollosta koko Etelä-Savon alueella. Lisää tietoja täältä. Hankemainos pdf-tiedostona täällä. Hanke jatkuu ainakin 31.1.2019 saakka.

Jätevesineuvoja
Päivi Karhunen
Puh. 050 311 7135
paivi.karhunen(a)mikkeli.fi

Vesikartta

Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta löytyy tietoa järvien ja jokien vedenlaadusta.

Vesikartasta löytyy suuri osa Suomen järvistä ja joista. Tarkempaa tietoa tältä ympäristöhallinnon sivulta. Vesien karttapohjaiseen sovellukseen pääsee joko sivulta suoraan tai tästä osoitteesta: paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta .

Vesikartta-sovellus on hieman raskaanpuoleinen, joten hitaammilla yhteyksillä sen avautuminen saattaa kestää.

Sulkavan kunnan ympäristömääräykset

Sulkavan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2009 Sulkavan kunnan uudet ympäristömääräykset. Ympäristömäärykset ovat voimassa 1.1.2010 alkaen.

Asiakirjan avaamiseksi tarvitset esimerkiksi Microsoft Wordin tai Open Office -ohjelmiston.

Sulkavan kunnan ympäristönsuojelumääräykset (word)
Sulkavan kunnan ympäristönsuojelumääräykset (pdf)

Yhteystiedot:

Ympäristösihteeri
Pekka Sorjonen
Puh. 040 508 3825
pekka.sorjonen(a)juva.fi

Ympäristötoimensihteeri
Emmi Tiimonen
Puh. 044 417 5285
emmi.tiimonen(a)jarvisaimaanpalvelut.fi