Kelan palvelut Asiointipisteessä

Asiointipisteessä tarjotaan mm. seuraavia palveluja:

  • asiakkaan elämäntilanteeseen liittyvää Kela-asioiden neuvontaa ja opastusta (mm. hakemusten vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvä neuvonta, etuuksista ja hakuajoista kertominen, hakemusten täyttäminen)
  • otetaan vastaan hakemuksia, liitteitä sekä muita asiakirjoja, asiakas saa asiointipisteessä asiansa vireille
  • annetaan Kelan materiaalia (esitteitä, lomakkeita)
  • asiointipalvelujen neuvontaa ja tarvittaessa ohjausta muihin palvelukanaviin
  • Kelan sähköisten palvelujen käyttöön opastaminen (aulassa 2 asiakaspäätettä)
  • etäpalvelumahdollisuus Kelan asiantuntijoihin


Asiointipisteessä voi hoitaa lähes kaikki Kelan asiat.

Tervetuloa asioimaan!

Kelan valtakunnalliset palvelunumerot

Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun tai matkapuhelinmaksun.

Palvelu on käytössä maanantai-perjantai klo 9-16.

Maksupäivätiedustelut:
Puh. 020 634 0210
Voit tiedustella lapsilisän, lastenhoidon tuen, eläke- ja vammaisetuuksien, asumistukien, opintotuen ja sotilasavustuksen maksupäiviä automaattisesta puhelinpalvelusta. Palvelu on käytettävissä ympäri vuorokauden joka päivä.

Asevelvollisen tuet:
Puh. 020 692 200
Sotilasavustus ja muuta asevelvollisen tuet.

Asumisen tuet:
Puh. 020 692 201
Yleinen asumistuki.

Eläkeasiat:
Puh. 020 692 202
Kansaneläke, työeläke, eläkkeensaajan asumistuki.

Kela-kortti ja Eu-sairaanhoitokortti:
Puh. 020 692 203

Kela-kortin ja eurooppalaisen saisaanhoitokortin tilaukset.

Sairastaminen:
Puh. 020 692 204
Sairaanhoitokorvaukset, lääkekorvaukset, sairauspäiväraha ja erityishoitoraha.

Kuntoutus:
Puh. 020 692 205

Kuntoutuspalvelut ja -kurssit, kuntoutusraha.

Lapsiperheiden tuet:
Puh. 020 692 206

Vanhempainpäivärahat, lapsilisä, elatustuki ja muut lapsiperheen tuet (Huom. Erityishoitoraha-asioissa soita palvelunumeroon Sairastaminen).

Maasta- ja maahanmuutto:
Puh. 020 634 0200

Sosiaaliturva ulkomaille tai Suomeen muutettaessa.

Omaisen kuoltua:
Puh. 020 692 208

Leskeneläke, lapseneläke, perhe-eläke.

Opiskelijan tuet:
Puh. 020 692 209

Opintoraha, asumislisä, opintotuen valtiontakaus, korkoavustus, koulumatkatuki.

Toimeentulotuki:
Puh. 020 692 207

Työttömyysajan tuet:
Puh. 020 692 210

Työmarkkinatuki, peruspäiväraha, koulutusajan tuet työttömälle.

Vammaistuet:
Puh. 020 692 211

Vammaistuet, eläkettä saavan hoitotuki, keliakiakorvaus.

Perintäasiat
Puh. 020 634 4940
ma-pe 9-16

Tukien hakuajat:
Yleisimpiä tukia voi hakea takautuvasti:

  • Sairaanhoidon korvaukset ja matkakorvaukset: 6 kk
  • Sairauspäiväraha: 2 kk
  • Yleinen asumistuki: hakemuksen saapumista edeltävän kuukauden alusta

Lisätietoja: www.kela.fi