Ranta-asemakaavat

Vartioniemen ranta-asemakaava

Vartioniemi sijaitsee Sulkavan kunnan Heikkurilan kylässä.

Kaavaehdotus, selostusoasa (pdf)
Kaavakartta ja merkinnät (pdf)

Vekaraisten ranta-asemakaava

Vekaraisten ranta-asemakaavaehdotus on nähtävillä 5.8. - 5.9.2011.

Kuulutus (doc)
Kaavakartta, osa 1 (pdf)
Kaavakartta, osa 2 (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
OAS (pdf)
Seurantalomake (pdf)
Luonnosvaiheen vastineet (pdf)

Sarkalahden ranta-asemakaavan muutosehdotus

Kaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Vastine (pdf)

Hämeenniemen ranta-asemakaavan muutosehdotus

OAS (pdf)
Natura-arvioinnin tarveharkinta (pdf)
Kaavakartta (pdf)
Kaavamääräykset (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Iijärven ja lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaavaehdotus

Kaavakartta 1 (pdf)
Kaavakartta 2 (pdf)
Kaavakartta 3 (pdf)
Kaavamääräykset Iijärvi (pdf)
Kaavaselostus Iijärvi (pdf)
Muinaisjäännösinventointi (pdf)
OAS (pdf)
Ympäristöarviointi Iijärvi (pdf)
Ympäristöarviointi Varmavirta (pdf)

luonnos:

Kaavakartta 1 (pdf)
Kaavakartta 2 (pdf)
Kaavakartta 3 (pdf)
Kaavamääräykset (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
OAS (pdf)
Muinaisjäännösinvestointi (pdf)
Ympäristöarviointi (pdf)

Ahvenpohjanlahden ranta-asemakaava

Kaavaselostus ehdotus (pdf)
Kaavakartta ehdotus (pdf)
Kaavaluonnos (pdf)
Kaavakarttaluonnos (pdf)

Alavekaraisen ja lähialueiden rantakaavaehdotus

Kaavamääykset ehdotus (pdf)
Karttalehti 1 (pdf)
Karttalehti 2 (pdf)
Karttalehti 3 (pdf)
Luontoselvitys (pdf)
Kaavaselostusehdotus (pdf)
Vastineet, ehdotus (pdf)

Ranta-Sastavin ranta-asemakaavan muutoksen luonnos

Kaavakartta, luonnos (pdf)
Kaavamääräykset, luonnos (pdf)
Kaavaselostus, luonnos (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnos (pdf)

Kärkiharjunmäen ja lähialueiden ranta-asemakaava

Kaavamääräykset (pdf)
Karttalehti 1 (pdf)
Karttalehti 2 (pdf)
Karttalehti 3 (pdf)
Kantatilaselvitys (pdf)
Luontoselvitys (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Muisnaisjäännösinvestointi (pdf)
Vastineet, luonnos (pdf)
Vastineet, ehdotus (pdf)

Kervilä-Maijala-Leppäsaarenmaan ranta-asemakaavaluonnos

Kaavamääräykset, luonnos (pdf)
Karttalehti 1 (pdf)
Karttalehti 2 (pdf)
Karttalehti 3 (pdf)
Selostus, luonnos (pdf)

Kervilä-Maijala-Leppäsaarenmaan ranta-asemakaavaehdotus

Kaavamääryäkset, ehdotus (pdf)
Karttalehti 1 (pdf)
Karttalehti 2 (pdf)
Karttalehti 3 (pdf)
Selostusehdotus (pdf)