Kaavoitus

Näiltä sivuilta löydät Sulkavan kunnan kaavoitusasiat:

  • Asemakaavat
  • Ranta-asemakaavat
  • Rantaosayleiskaavat

Sähköinen karttapalvelu

Karttapalvelu uudistuu. Toistaiseksi vain yleiskaavat ovat nähtävillä netissä täällä:

https://factacloud01.cgisaas.fi/webgis.sulkava

Kaavoituskatsaus 2018

Taajamayleiskaavaehdotus

Kaavamääräykset, ehdotus (pdf)
Kaavaehdotus (pdf)
Liikennemäärät (pdf)
Natura-arviointi (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Kaavaselostusehdotus (pdf) 
Tilojen mitoitus (pdf) 
Vastineet, luonnos (pdf)

Taajamayleiskaava

Aiempien kaavojen varauksia (pdf)
Ekologiset yhteydet (pdf)
Inventoinnit (pdf)
Kunnan tavoitteet (pdf)
Liito-oravan, kangasvuokon ja musta-apilan esiintyminen (pdf)
Luokitus (pdf)
Luonnonarvot (pdf)
Maisemakuva (pdf)
Maisemavyöhykkeet (pdf)
Muinaisjäännösinventointikohteet ja -alueet (pdf)
Nykytilanne (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Perustiedot ja tavoitteet (pdf)
Reitistöt (pdf)

Kulttuuriympäristö

Sulkavan kunnan inventointien kohdeluettelo (pdf)
Liite 1: Inventoinnit (pdf)
Liite 2: Maisemavyöhykkeet, 1700-luvun asuinpaikat ja tiet (pdf)
Liite 3: Maisemakuva (pdf)
Liite 4: Osa-alueet (pdf)
Liite 5: Luokitus (pdf)
Kulttuuriympäristöselvitys (pdf)

Liito-oravaselvitys

Taajamayleiskaavan liito-oravaselvitys (pdf)

Luonnonympäristö

Esihistorialliset asuinpaikat (pdf)
Ekologiset yhteydet (pdf)
Luonnonarvot (pdf)
Asta-myrskyn tuhot 2010 (pdf)
Osayleiskaavan ympäristöselvitys (pdf)

Muinaisjäännösinventointi

Sulkavan keskustaajaman ympärisön muinaisjäännösinventointi 2011 (pdf)

 

Yhteyshenkilöt

Ympäristöpäällikkö/rakennustarkastaja Heikki Virta
puh. 044 417 5230