Vanhus- ja vammaisneuvosto

Sulkavalla toimii yhdistetty Vanhus- ja vammaisneuvosto ( Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, 11§; Kuntalain 27§, Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet), jonka kunnanhallitus nimeää valtuustokaudeksi kerrallaan. Paikalliset vanhus- ja vammaisjärjestöt nimeävät ehdokkaansa neuvoston jäseniksi Peruspalvelulautakunnan pyynnöstä.

Vanhus- ja vammaisneuvostossa on 7 jäsentä sekä virkamiessihteeri, ja sen tarkoitus on antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita vanhusväestön kannalta tärkeissä asioissa. Peruspalvelulautakunta myös pyytää lausuntoja esim. talousarvio- ja liikennesuunnitelmiin.  Lausunnot käsitellään Peruspalvelulautakunnassa. Varsinaista päätösvaltaa neuvostolla ei ole. Neuvosto on kunnan alueella toimivien järjestöjen yhteistyöelin. Jäsenet toimivat tiedon välittäjinä omissa järjestöissään ja muissa verkostoissa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu 2 - 4 kertaa vuodessa, tarvittaessa useamminkin.

Yksittäiset kuntalaiset voivat olla suoraan yhteydessä neuvoston jäseniin vanhusten ja vammaisten asemaan ja palveluihin liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot valtuustokaudella 2013-2016:

Puheenjohtaja

Kari Kuivisto
puh. 040 075 0754

Eläkeliiton Sulkavan yhdistys
kari.kuivisto(a)vistilinja.fi

Jäsen Maija Loikkanen
puh. 050 340 3846
Sulkavan Eläkeläisystävät
Jäsen
SPR
Jäsen Sirpa Forss
puh. 044 417 2053
Sosteri
sirpa.forss(a)isshp.fi
Jäsen Helga Reinikainen
puh. 050 4637 327
Sulkavan Reumajaosto
Jäsen Marja-Liisa Leinonen
puh. 040 7229 395
Eläkeliiton Lohilahden yhdistys
Jäsen Esa Repo
puh. 040 089 3605
Sulkavan kunta
esa.repo(a)sulkava.fi
Sihteeri

Päivi Karppanen
puh. 044 417 5365


paivi.karppanen[a]attendo.fi

 

Pöytäkirjat ovat nähtävillä täällä.