Lastenvalvonta

Lastenvalvoja palvelee avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyysasioissa sekä lasten elatus-, huolto- ja tapaamisasioissa. Lapsen synnyttyä avioliiton ulkopuolella tulee siitä maistraatin välityksellä tieto lastenvalvojalle, joka lähettää äidille yhteydenottopyynnön.

Jos vanhemmat ovat hakeneet käräjäoikeudelta ratkaisua lapsensa / lastensa huolto- ja tapaamisoikeusasiaan, käräjäoikeus voi niin harkitessaan pyytää kunnan sosiaalilautakunnalta selvitystä (ns. olosuhdeselvitys) lapsen ja perheen asioissa. Selvitys lähetetään tuomioistuimelle, joka tekee päätöksen asiassa.

Elatusturva

Molemmat vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan - pääsääntöisesti 18 ikävuoteen saakka.
Elatusavun määrä ja suorittamistapa vahvistetaan sopimuksella tai tuomiolla ja on sidottu elinkustannusindeksiin erillislain nojalla.

Elatustuki

Elatustukien maksatus ja perintä siirtyi Kelan hoidettavaksi 1.4.2009 lukien.

Yhteystiedot:
sosiaalityöntekijä
Katri Kaasinen
Puh. 044 417 5333
Ajanvaraus / puhelinaika ma-pe 9-10