Opetus

Sulkavalla toimii yhtenäiskoulu. Kirkonkylässä ovat luokat 1-9 ja Lohilahden toimipisteessä luokat 1-6.

Sulkavan yhtenäiskoulussa ryhmät ovat pieniä, joissa opetus tapahtuu rauhallisessa kodinomaisessa ympäristössä.

Kirkonkylän koulussa on myös pienluokaksi kutsuttu erityisluokka, missä annetaan tehostettuja opetuspalveluja erityisluokanopettajan ja kouluavustajan toimesta.

Sulkavan kunnan lähikoulumääritys

Liite/ sivistyslautakunta 10.1.2007 / § 7 (HUOM! Sivistyslautakunnan tehtäviä hoitaa organisaatiomuutoksen jälkeen peruspalvelulautakunta)

Sulkavan kunnan lähikoulumääritys (word)

Esikoulu

Esiopetusta annetaan kirkonkylässä päiväkoti Touhulassa ja haja-asutusalueella Lohilahden koululla. Esikouluun ilmoittautuminen on kevättalvella erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Lisätietoa löytyy varhaiskasvatuksen sivulta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on siirtynyt opetuksen alaisuuteen.