Valtakunnallinen laajakaistahanke - laajakaista kaikille kuntalaisille

Valtioneuvoston teki 4.12.2008 periaatepäätöksen valtakunnallisesta laajakaistahankkeesta. Vuoden 2015 loppuun mennessä lähes kaikki (yli 99 % väestöstä) vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat ovat enintään kahden kilometrin etäisyydellä nopeudella 100 Mbit/s toimivan yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta.

Kuluttajat hankkivat tilaajayhteyden omalla kustannuksellaan valitsemaltaan teleyritykseltä.

Miksi tällaista hanketta tarvitaan?

Kyse on investoinnista, jonka tekninen ja taloudellinen käyttöikä on kymmeniä vuosia. Valokuitu on ainoa tekniikka, joka on kohtuullisin kustannuksein päivitettävissä niin, että se vastaa tarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen. Valokuitu mahdollistaa kaikki tilaajaverkkoratkaisut.

Haja-asutusalueilla nopeus/hinta-suhde on jäänyt jälkeen kaupunkialueista. Tietoyhteiskuntapalvelujen kysyntä on kuitenkin haja-asutusalueilla vähintään yhtä suuri kuin kaupungeissa. Esimerkkeinä etätyö ja etäterveydenhoito.

Nykyistenkin palvelujen sujuva ja yhtäaikainen käyttö vaatii suuria nopeuksia. Uudet palvelut vaativat yhä suurempia nopeuksia. Tulevaisuuden viestintä edellyttää myös nopea lähtevää liikennettä (symmetrisyys). Useat palvelut vaativat, että tarjottu nopeus on varmasti saatavilla kaikkialla eikä vain harvoilla ja valituilla alueilla.

Hyvä palvelutaso tulee voida tarjota myös verkon reuna-alueilla. Valokuidun nopeus ei heikenny pidemmän etäisyyden myötä.

Aikataulusta

Maakuntien liitot arvioivat yhdessä Viestintäviraston ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa lokakuun 2009 loppuun mennessä, minne nopeat laajakaistayhteydet syntyvät markkinaehtoisesti ja missä valokuituyhteyksien rakentamiseen tarvitaan julkista rahoitustukea.

Taajamiin teleyritykset rakentavat nopean yhteyden markkinaehtoisesti.

Julkisesti tuettujen yhteyksien rakentaminen kilpailutetaan ja yhteydet rakennetaan vuosina 2010−15.

Lisätietoja hankkeesta antaa Sulkavan Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Jukka Partanen, puh. 044 417 5240.

Liikenne- ja viestintäviraston internet-sivuilla on myös tietoja hankkeesta.