Tasa-arvohanke

Tasa-arvohanke I

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Sulkavan kunnalle tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin erityisavustusta 45 651,00 euroa.

Erityisavustus on kohdennettu seuraavasti:

1. Oppimis- ja opiskeluympäristöt

1.1 Sulkavan yhtenäiskoulun oppilaiden oppimis- ja opiskeluympäristöjen kehittäminen.

Osana oppimisympäristön kehittämistä ovat olleet oppilaiden luokkahuonekalusteet sekä muiden oppimis- ja sosiaalisten tilojen kehittäminen. Tavoitteena oli kehittää laaja-alaisia ja ajanmukaisia opiskelutiloja, jotka tukevat ja mahdollistavat tulevaa opetussuunnitelman mukaista oppimiskäsitystä ja oppimistapoja sekä lisäävät tasa-arvoisuuden tunnetta ja viihtyvyyttä.

 

2    2. Koulujen kulttuuri- ja liikuntamatkat

2.2 Oppilaille on kyetty tarjoamaan laajemmat kokemukset kulttuurin alueelta, osallistumalla seudullisiin tapahtumiin ja kulttuurillisiin kohteisiin tutustuminen.

Lisäksi oppilaille on kyetty järjestämään ilmiöpohjaisia oppimiskokemuksia.

 

Hanke loppui 31.12.2015

 

Tasa-arvohanke II

Lukuvuodelle 2015-2016 on opetus- ja kulttuuriministeriö myöntänyt Sulkavan kunnalle tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin erityisavustusta 30 000,00 euroa.

Avustusta käytetään oppilaiden tietoyhteiskuntaosaamisen ja osallisuuden kehittämisen sekä oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin kehittämiseen.


 

1.1 Sulkavan yhtenäiskoulun oppilaiden oppimis- ja opiskeluympäristöjen kehittäminen.

Osana oppimisympäristön kehittämistä ovat olleet oppilaiden luokkahuonekalusteet sekä muiden oppimis- ja sosiaalisten tilojen kehittäminen. Tavoitteena oli kehittää laaja-alaisia ja ajanmukaisia opiskelutiloja, jotka tukevat ja mahdollistavat tulevaa opetussuunnitelman mukaista oppimiskäsitystä ja oppimistapoja sekä lisäävät tasa-arvoisuuden tunnetta ja viihtyvyyttä.

 

2. Koulujen kulttuuri- ja liikuntamatkat

2.2 Oppilaille on kyetty tarjoamaan laajemmat kokemukset kulttuurin alueelta, osallistumalla seudullisiin tapahtumiin ja kulttuurillisiin kohteisiin tutustuminen.

Lisäksi oppilaille on kyetty järjestämään ilmiöpohjaisia oppimiskokemuksia.