Ryhmäkoon pienentäminen -hanke

Hallitusohjelman mukaisesti perusopetuksen laatua parannetaan ryhmäkokoja pienentämällä. Ryhmäkokojen on oltava riittävän pienet, jotta opettajalla on aikaa oppilaille ja erilaisten lasten ja erilaisten ryhmien tarpeet voidaan huomioida. Tavoitteena on kohdentaa avustusta myös kouluihin, joiden koulunkäyntialueella on aikuisväestön koulutustaso keskimääräistä alhaisempi, työttömyysaste suurempi tai maahanmuuttajien väestöosuus suurempi.

Valtio on myöntänyt avustusta 35 300,00

Hankerahaa käytetään ryhmäkokojen pienentämiseen lv. 2015-2016. Hankerahalla on palkattu yksi resurssiopettaja.